Mulighed for hjemmelevering

+500 biler på lager

Fremragende på Trustpilot 4,3 ud af 5

14 dages fuld returret v. køb online

Privatlivspolitik

Du har en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Du kan læse mere om dine rettigheder i vores privatlivspolitik under punkt. 5.

Autohuset Vestergaard A/S Privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Autohuset Vestergaard A/S Personvogne (”vi”, ”os”) behandler personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Autohuset Vestergaard A/S Personvogne, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

Autohuset Vestergaard A/S Personvogne behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål, herunder når du indgår en salgs-, service-, finansierings- eller forsikringsaftale med os, benytter vores værksteder, er samarbejdspartner eller leverandør, besøger vores hjemmeside eller vores sociale medie, deltager i vores markedsføringstiltag samt søger job hos os. Oplysningerne vil som altovervejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

2. Beskrivelse af databehandling 2.1.1Salg af biler, formidling af forsikring og finansiering 2.1.2Leasing af biler 2.1.3Udlejning af biler 2.1.4Prøvekørsel 2.1.5Salg/formidling af serviceaftaler 2.1.6 Køb af brugt bil 2.1.7 Salg af brugte biler via platform 2.1.8 Værkstedsbesøg og salg af reservedele 2.1.9 Leverandør og samarbejdspartner 2.1.10 Jobsøgere 2.1.11 Markedsføring 2.1.12 Sociale medier 2.1.13 Cookies og hjemmesider

3. Meddelelse ved lovpligtig behandling 4. Andre modtagere af personoplysninger 5. Dine rettigheder 6. Vores kontaktoplysninger 7. Ændringer

2. Beskrivelse af databehandling

Når vi indgår aftale om salg af en bil til dig eller formidling af forsikring og/eller finansiering, har vi og vores samarbejdspartnere brug for at behandle dine personoplysninger til en række specifikke formål. Vi anvender navnlig dine oplysninger til at indgå en salgs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, registrere bilen hos Motorstyrelsen, administrere bilens garanti og service samt foretage tilbagekaldelseskampagner. Typen af personoplysninger, som vi og vores samarbejdspartnere behandler, vil variere afhængigt af, hvilket mærke du køber. Nedenfor følger en oplistning af de oplysninger, som vi typisk behandler:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mail

Oplysninger om forsikringsselskab

Forsikrings- og kaskotype

Biloplysninger, herunder registreringsnummer, stelnummer, anvendelse, seneste besøg på værksted, antal kørte km og om bilen er på EU-plader eller danske plader

Skadeshistorik

EAN-nummer

CPR-nr.

Derudover kan vi have brug for at behandle følgende oplysninger:

Boligforhold, herunder antallet af børn og voksne i husstanden

Civilstatus og beskæftigelse

Indkomstoplysninger, rådighedsbeløb og månedlige udgifter

Lønsedler og lønfrekvens

Årsopgørelse

Skatteoplysninger

Pengeinstitut

Bankoplysninger

Betalings- og kreditkortoplysninger

Engagementoplysninger, herunder produkter, aftalegrundlag, lånebeløb, restgæld og evt. restancer

Tidligere bilejerskab

Hvor lang tid du har haft kørekort

Hvorvidt bilen benyttes af ung fører

Afhængig af produkttype og finansieringsbeløb kan vi også have behov for at behandle legitimationsoplysninger, som dit billede ID, pas, kørekort, sygesikringsbevis, nationalitet, statsborgerskab og opholdstilladelse.

Vi behandler dine oplysninger efter GDPR art. 6(1)(b) for at kunne opfylde en aftale med dig. Ifm. registrering af bilen hos Motorstyrelsen og tilbagekaldelseskampagner behandler vi dine personoplysninger efter GDPR art. 6(1)(c), idet vi har en retlig forpligtelse hertil. I visse tilfælde indhenter vi dit samtykke, f.eks. for at få adgang til skatteoplysninger. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1), jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3), f.eks. SKAT eller Motorstyrelsen. Oplysningerne som vi behandler, vil stamme fra dig

For at kunne indgå en salgs-, forsikrings- eller finansieringsaftale med dig, kan vi have brug for at videregive relevante personoplysninger til en række tredjeparter. Disse kan navnlig omfatte:

Virksomheden, der importerer bilmærket, bl.a. i garanti- og servicetilfælde relevante for bilens garanti. Se mere om den konkrete importørs behandling under pkt. 4 ”Andre modtagere af personoplysninger”.

Skattemyndighederne via DMR for at registrere bilen hos Motorstyrelsen.

Kreditvagten for at holde os orienteret om betalingsevne.

Analysebureauer for at foretage kundetilfredshedsundersøgelser.

Dansk Autohjælp i forbindelse med udvidet autohjælp.

Evt. forsikringspartner, der udarbejder forsikringstilbuddet til dig og som vil varetage forsikringen af bilen.

Evt. finansieringspartner, der udarbejder finansieringstilbuddet til dig, og varetager finansieringsaftalen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig, og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte finansierings- og forsikringspartner kan have anden opbevaringsperiode end vores. Vi henviser til den pågældende tredjepars egn privatlivspolitik om behandling af personoplysninger.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi dine oplysninger, hvis vi etablerer et kundeforhold med dig, og sletter dem igen, når du ikke længere er kunde hos os. Vi sletter oplysningerne 5 år efter vurderingen, hvis vi afviser sagen, og der således ikke bliver indgået en aftale.

Når du vælger at lease din bil igennem Autohuset Vestergaard A/S Personvogne, behandler vi og vores leasingpartner dine personoplysninger med henblik på at indgå en leasingaftale med dig. Inden vi kan indgå en sådan aftale med dig, foretager vi en kreditvurdering, da vi har behov for at foretage en vurdering af din kreditværdighed og økonomiske forhold.

Nedenfor følger en oplistning af de oplysninger, som vi typisk behandler ifm. indgåelse af leasingsaftalen, herunder kreditvurderingen.

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

Statsborgerskab og CPR.nr.

Boligforhold, herunder antallet af børn og voksne i husstanden

Civilstatus og beskæftigelse

Indkomstoplysninger, rådighedsbeløb og månedlige udgifter

Lønsedler og lønfrekvens

Årsopgørelser

Skatteoplysninger

Pengeinstitut

Betalings- og kreditkortoplysninger

Oplysninger om dit forsikringsselskab

Hvorvidt du er medlem af en a-kasse

Tidligere bilejerskab

Biloplysninger, herunder registreringsnummer, stelnummer, anvendelse og antal kørte kilometer

Herudover kan vi bede om kopi af dit billede ID, pas, kørekort, sygesikringsbevis, nationalitetspapir og opholdstilladelse.

Såfremt du har et personejet selskab, kan vi også have behov for oplysninger om dit seneste regnskab.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR art. 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR art. 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet hertil i medfør af lovgivning jf. DBL § 11(2)(1) og jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig eller når det kræves af en offentlig myndighed jf. DBL § 11(2)(3). Oplysningerne som vi behandler, vil stamme fra dig.

For at vi kan opfylde leasingaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

Bilimportøren. Se mere om den konkrete importørs behandling under pkt. 4 ”andre modtagere af personoplysninger”.

Motorstyrelsen

Leasingselskabet

Forsikringsselskabet

Kreditoplysningsbureau

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et kundeforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. Vær opmærksom på, at de anvendte leasingselskaber kan have andre opbevaringsperioder end vores. Den konkrete leasingpartner fremgår af leasingaftalen. Vi henviser til den pågældende tredjeparts egen privatlivspolitik om behandling af personoplysninger.

For så vidt angår kreditvurderingen, opbevarer vi kun dine oplysninger, hvis vi etablerer et kundeforhold med dig, og sletter dem igen, når du ikke længere er kunde hos os. Vi sletter oplysningerne 5 år efter vurderingen, hvis vi afviser sagen, og der således ikke bliver indgået en aftale.

Når vi udlejer vores biler til dig som lejer, behandler vi dine personoplysninger for at indgå en lejeaftale, herunder navn, adresse, tlf.nr., e-mail, pas/identitetskort, kørekort, ejers registreringsnummer og navnet på fører af bilen.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR art. 6(1)(b) for at opfylde en aftale med dig og efter GDPR art. 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle visse oplysninger om dig.

I forbindelse med opfyldelse af lejeaftalen med dig kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til et forsikringsselskab eller til politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et lejeforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Når du ønsker at foretage en prøvekørsel af vores biler, har vi brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger som behandles, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, pas, kørekort, sygesikringsbevis og bilens registreringsnummer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig om prøvekørsel af vores biler og efter GDPR art. 6(1)(c), idet vi har en retlig forpligtelse til at tjekke, om du har et kørekort mv.

Vi kan med dit samtykke efter GDPR art. 6(1)(a) behandle og videregive dine almindelige personoplysninger, såfremt du ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os og/eller den importør, hvis bilmærke du har prøvekørt. Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indsamle visse af oplysningerne fra den pågældende bilimportør, såfremt du har booket prøveturen igennem denne.

Vi kan have behov for at videregive dine personoplysninger til tredjeparter ifm. prøvekørslen. Disse omfatter navnlig:

Vores forsikringsselskab i tilfælde af, at der er sket skade på bilen under prøvekørslen.

Politiet, hvis vi har mistanke om, at der er blevet begået lovovertrædelser under prøvekørslen.

Efter endt prøvekørsel vil dine personoplysninger blive opbevaret i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter end prøvekørsel, idet vi anvender oplysningerne som dokumentation for bilens anvendelse overfor myndighederne.

Når vi skal indgå og opfylde en serviceaftale med dig vedr. din bil, har vi og den konkrete bilimportør brug for at behandle dine personoplysninger. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, kørekort, bilens registreringsnummer og stelnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, evt. kontonummer og EAN-nummer.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR art. 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR art. 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger.

For at vi kan opfylde serviceaftalen, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til den bilimportør, der har mærket, og som vil bistå serviceaftalen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et serviceaftaleforhold med dig og i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste transaktion, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Når vi køber en brugt bil af dig, har vi brug for at behandle dine personoplysninger til at indgå en købsaftale med dig. Vi behandler i den forbindelse oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, brugeroplysninger, nuværende forsikringsselskab, kontonummer, bilens registreringsnummer og stelnummer samt oplysninger om bilen, som kan henføres til dig, evt. EAN-nummer, tinglysningsoplysninger og CPR-nr.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR art. 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig. I forbindelse med registrering af bilen ved Motorstyrelsen behandler vi dine oplysninger efter GDPR art. 6(1)(c), idet vi er underlagt en retlig forpligtelse hertil. Vi behandler dit CPR-nr., når vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, jf. DBL § 11(2)(1) og bekendtgørelse om registrering af køretøjer (BEK nr. 1643 af. 17/12 2018). Vi videregiver dit CPR-nr., når videregivelsen er af afgørende betydning for at kunne identificere dig, eller når det kræves af en offentlig myndighed, jf. DBL § 11(2)(3). Oplysningerne vil hovedsageligt stamme fra dig, men vi kan også indhente dine personoplysninger fra tinglysningsregistret.

For at vi kan indgå og opfylde købsaftalen med dig, har vi brug for at videregive dine personoplysninger til en række tredjeparter. Disse omfatter navnlig:

Skattemyndighederne via DMR for at afmelde eller omregistrere bilen hos Motorstyrelsen.

Relevant finansieringsselskab, hvis der er restgæld i bilen.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år plus løbende regnskabsår efter købet er gennemført af hensyn til bogføringsloven § 10, stk. 1.

Når du første gang henvender dig til os om at få din bil på værksted, vil du blive oprettet som kunde i vores systemer for, at vi kan opfylde en værkstedsaftale med dig og kontakte dig ifm. reparationen. Hvis du via vores hjemmeside ønsker at foretage en online servicebooking til vores værksted, beder vi dig om at oprette en brugerprofil for, at vi kan foretage bookinger og kontakte dig angående din booking. I ovennævnte tilfælde har vi brug for at behandle dine personoplysninger, både når du ønsker at købe reservedele til din bil hos os og når du opretter en brugerprofil. Typen af oplysninger omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, kundenummer, EAN-nummer, bilens registreringsnummer, oplysninger om bilen, som kan henføres til dig og din fødselsdato.

Vi behandler dine personoplysninger i medfør af GDPR artikel 6(1)(b) for at indgå en aftale med dig og efter GDPR artikel 6(1)(c), hvis vi har en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger. Oplysningerne vil stamme fra dig som kunde.

Vi vil videregive dine personoplysninger til Kreditvagten, såfremt du ønsker at få oprettet en kundekonto.

I forbindelse med opfyldelse af værkstedsaftalen, kan vi have behov for at videregive dine personoplysninger til en ekstern mekaniker eller tekniker, så de kan foretage reparationen af din bil. Såfremt bilen er dækket af en garanti eller serviceaftale med en specifik bilimportør, vil vi også have behov for at videregive oplysninger til denne, så de kan administrere garantien. Vi videregiver ikke din personoplysninger ifm. salg af reservedele.

Vi opbevarer dine personoplysninger vedr. værkstedsbesøget og salg af reservedele i op til 5 år efter sidste faktura jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstillinger. Læs mere om dette i vores cookie deklaration her.

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn

Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn og e-mailadresse. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(f).

De oplysninger vi behandler om dig i vores kontaktformular slettes løbende og senest 5 år efter seneste kontakt.

Det er også muligt at logge ind med din Facebook-profil, hvor vi dertil behandler yderligere oplysninger om din facebookprofil. Vi har i denne sammenhæng et fælles dataansvar med Facebook. Vi behandler din personoplysninger til ovenstående formål af hensyn til vores interesse i at kunne give dig den bedste service og for at besvare din henvendelse, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne stammer direkte fra dig og videregives ikke til tredjeparter.

På vores har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil jf. GDPR art. 6(1)(a). Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook, LinkedIn.

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Facebook Business Tools i form af Meta-pixel, API’en for konverteringer. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Udover Meta-pixel anvender vi ligeledes andre trackingværktøjer som f.eks. Google Conversion Tracking og Google Tag Manager til effektivisering af vores hjemmeside samt analysepixels i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Vi benyttede bl.a. disse analysepixels til at registrere din onlineadfærd for at analysere, hvilke artikler du klikkede på for derved at kunne optimere tilrettelæggelsen og udsendelsen af vores nyhedsbrevene.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til niels.tange@autohuset-vestergaard.dk

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her.

Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram og LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder samt fremme vores markedsføringstiltag. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på et socialt medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun personoplysninger om dit navn, alder, din stilling og e-mail, samt evt. oplysninger om dit køretøj, hvis det fremgår af konteksten.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR artikel 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

Facebook og Instagrams behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.

Du kan læse mere de om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læser mere om offentlige områder her.

Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve, invitation til event, deltager i konkurrencer eller lignede. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om dit navn, alder, adresse, telefonnummer og e-mail samt evt. oplysninger om dit køretøj (registreringsnummer, mærke og model).

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os eller benytte linket hertil i de nyhedsbreve, du modtager.

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, da vores eventuelle straffeansvar forældes efter dette tidsrum.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. fritidsinteresser, således at vi kan gøre vores markedsføring så relevant som muligt for dig og f.eks. invitere til relevante events. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere, end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger – du giver os – ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor.

3. Meddelelse ved lovpligtig behandling

I de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en retlig forpligtelse eller et krav i henhold til aftale, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå en aftale, er du forpligtet til at give os oplysningerne for, at vi f.eks. kan opretholde kundeforholdet, opfylde aftalen, samt fakturere dig for vores ydelser m.v.

Hvis du ikke ønsker at give os de oplysninger, som vi skal bruge for at overholde vores forpligtelser, kan konsekvensen være, at vi ikke har mulighed for f.eks. at oprette eller fortsætte kundeforholdet eller i øvrigt opfylde en aftale med dig.

4. Andre modtagere af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse.

Vi videregiver bl.a. dine oplysninger til relevant bilimportør i forbindelse med levering af vores salgs- og serviceydelser. Dine oplysninger videregives alene til den bilimportør, som din kontakt med os vedrører. Bilimportørerne kan behandle og indsamle oplysninger om dig i medfør af deres egne privatlivspolitikker. Nedenfor har du mulighed for at læse mere om den enkelte bilimportørs behandling af personoplysninger i deres privatlivspolitik:

FCA Denmark A/S (Fiat, Alfa Romeo, JEEP)

Mazda Motor Danmark (Mazda)

KIA Import Danmark A/S (KIA)

Ford Motor Company A/S (Ford)

Volvo Car Danmark A/S (Volvo)

K.W. Bruun Automotive A/S (Opel)

K.W. Bruun Import A/S (Peugeot)

Nissan Nordic (Nissan)

BMW Danmark A/S (BMW)

Vi har et fælles dataansvar med Renault Danmark, når vi behandler personoplysninger om dig med denne importør. For at se mere om, hvilken behandling af dine personoplysninger, der foretages hos Renault Danmark, henviser til Renault Danmarks separate privatlivspolitik:

Renault Danmark (Renault, Dacia)

Vi kan overlade personoplysninger til vores system- og tjenesteleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks. Disse omfatter navnlig:

Hosting og servicering af vores hjemmesider Konkurrencer og markedsføringskampagner Kundeservice Kundetilfredshedsundersøgelser Betalingsløsninger NemID løsninger til underskrift af dokumenter

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande eller organisationer uden for EU/EØS. Hvis vi har behov for at overføre oplysninger uden for EU/EØS, f.eks. for at opfylde en aftale med dig, sikrer vi dette med et lovligt behandlingsgrundlag.

Heraf benyttes EU-U.S. Data Privacy Framework anvendes som gyldigt overførselsgrundlag sammen med Standard Contractual Clauses.

5. Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

6. Vores kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

Autohuset Vestergaard A/S Personvogne CVR.nr: 18 93 05 79 Strandvejen 220, 7000 Fredericia mail.personvogne@autohuset-vestergaard.dk +45 66 14 14 14

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mail.personvogne@autohuset-vestergaard.dk eller på telefon +45 66 14 14 14.

7. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 08.09.2023

1